Välkommen till Rådslag för Kalmar läns livsmedelsstrategi

Aktiviteten är en del av Kalmar läns livsmedelsstrategi, ett samarbete mellan Region Kalmar län, LRF Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län och Livsmedelsutveckling Sydost, med medfinansiering från Europeiska Regionala utvecklingsfonden.

Läs mer under www.regionkalmar.se/livsmedel